مقالات

Rss

مقالات

چرا از بره موم در درمان سرطان استفاده می شود؟
بیش از 1200 مقاله دانشگاهی در ارتباط با خواص بره موم از سراسر دنیا موجود است. هم اکنون این ماده نسبت به سایر مکمل ها بیشتر از جانب دانشمندان حمایت می شود. تحقیقات نشان داده که بره موم دارای خواص ضد سرطانی زیادی است.

اثرات ضد سرطانی بره موم


بره موم دارای خواص زیر است:
1- تأثیر مستقیم ضد سرطانی 
2- افزایش ایمنی 
3- اثر آنتی اکسیدانی 
4- اثر ضد تشکیل غیر طبیعی رگ*های خونی
5- اثر ضد التهابی 
6- اثرات ضد باکتریایی و ضد ویروسی
7- اثر ترمیم بافت آسیب دیده 
8- اثر محافظت از شیمی درمانی 
9- اثر محافظت از پرتو درمانی 

تأثیر مستقیم ضد سرطانی بره موم 


بره موم خیلی از عوامل مستقیم ضد سرطانی را داراست. در یک مطالعه اسید کافیئک موجود در بره موم تولید CD
4، IL2، IL4 و اینترفرون گاما را در موش ها افزایش داد. اسید کافئیک همچنین از پیشرفت (مفاستاز) سرطان به ریه موش*های مبتلاء به سرطان سینه جلوگیری 
می کند. بره موم مرگ سلول های سرطان ملانوما را در آزمایشگاه باعث می شود.


تعدادی از مواد ضد سرطانی موجود در بره موم 


اسید کافئیک - پینوسمبرین - گالانژین - کریسین
آرتیپلین C - پینوبانکسین - اسید سینامیک - تریست 

اثر افزایش ایمنی 


تقریباً همه بیماران سرطانی پس از چند سال ایمنی شان کاهش پیدا می*کند. در یک مطالعه بره موم اثر افزایش دهنده ماکروفاژها را در آزمایشگاه نشان داد. بره موم در موش لنفوسیت ها را فعال می کند و CD8/ CD4 را افزایش می*دهد.

اثر آنتی اکسیدانی


رادیکال های آزاد در بیماران سرطانی افزایش پیدا می کند و این افزایش، سلول های سرطانی را به تکثیر تحریک می کند که نتیجه آن می تواند عود و پیشرفت(متاستاز) سرطان باشد.
اسید کافئیک و آرتیپلین C موجود در بره موم اثر قوی آنتی اکسیدانی دارند. بره موم از پراکسیداسیون چربی جلوگیری می کند. بره موم نشان داده که اثر آنتی اکسیدانی قوی تری نسبت به ویتامین E داشته است.

اثر ضد تشکیل غیر طبیعی رگ های خونی 


زمانی که سلول های سرطانی تکثیر پیدا می کنند، فرایند تولید رگ های خونی جدید با افزایش خون رسانی به این سلول های سرطانی افزایش می یابد. بره موم نشان داده که هم در آزمایشگاه و هم در بدن موجودات نظیر داروهای ضد سرطانی مثل آواستین اثر ضد تشکیل غیر طبیعی رگ های خونی را داراست.اثر ضد التهابی بره موم 
سرطان خود یک فرآیند التهابی است که منجر به نبرد بین سلول های سرطانی و سلول های ایمنی می شود. عوامل ضد التهابی نظیر بازدارنده COX-II در پیشگیری و درمان سرطان اهمیت دارند. بره موم نشان داده که دارای خواص ضد التهابی هم در آزمایشگاه و هم در بدن موجودات زنده است.

اثرات ضد ویروسی و ضد باکتریایی بره موم 


ویروس های تیپ B و C می توانند عامل سرطان سلول های کبدی باشند. ویروس HIV عامل بیماری ایذز است. باکتری های کوباکتر عامل خطر برای سرطان معده است. نیمی از ژاپنی ها عفونت هلی کوباکتر دارند و بیشتر آنها از سرطان معده رنج می برند.
بره موم دارای خواص ضد ویروسی و ضد باکتریایی در آزمایشگاه و در بدن موجودات است و این خواص در درمان سرطان کاربرد دارند. بره موم به جلوگیری از مرگ ناشی از عفونت کمک می*کند 
 گزارش شده که یک سوم بیماران با سرطان پیشرفته در اثر بیماریهای عفونی نظیر پنومونی می میرند که به سبب نقصان سیستم ایمنی است.


اثر ترمیم (بازسازی) بافت 


اگر ترمیم (بازسازی) بافت سرطانی سریعتر اتفاق افتد، بهبود سرطان سریعتر صورت می گیرد.
بره موم باعث تحریک بافت به ترمیم (بازسازی) در آزمایشگاه می شود.
اثر محافظت از شیمی درمانی 
خیلی از مطالعات جانوری توصیه می کنند که شیمی درمانی همراه با استفاده از بره موم باشد تا بروز واکنش ها را کاهش دهد. مطالعات داخل آزمایشگاهی و همچنین بر روی موجودات زنده نشان داده است که استفاده از بره موم همراه با شیمی درمانی در مقایسه با شیمی درمانی به تنهایی اثرات همپوشانی (سینرژیت) دارد.

اثر محافظت از اشعه 
خیلی از مطالعات حیوانی نشان داده که پرتو درمان همراه با استفاده از بره موم بروز واکنش ها را کاهش می دهد. همچنین مطالعات داخل آزمایشگاهی و بر روی موجودات نشان داده که استفاده از بره موم همراه با پرتو درمانی در مقایسه با پرتو درمانی به تنهایی اثرات همپوشانی (سینرژیت) داشته است. 

تجارت آقای دکتر میزوکامی در استفاده از بره موم 


آقای دکتر در این خصوص می گوید:
من بیش از 500 بیمار با سرطان پیشرفته را با استفاده از بره موم درمان کرده*ام. این بیماران از انواع مختلف سرطان از جمله سرطان ریه، معده، روده، پروستات، سینه، تخمدان و پانکراس رنج می برده اند.