گرده گل

Rss
جمع آوری گرده گل یکی از وظایف زنبوران کارگر است. کندو همانطور که به شهد و عسل نیاز دارد ، حتما به گرده نیز نیازمند است و به همین علت زنبورها با جدیت ویژه ای به این کار می پردازند. البته این کار یک فعالیت برای هر دو طرف است. زنبور ها مقداری از گرده گل را با خود به کندو می آورند و در عوض تعداد بسیار زیادی از این گرده ها را در طبیعت پراکنده می کنند تا عملیات جفت گیری گل ها و گیاهان برای تکثیر به جریان بیافتد.
ادامه مطلب
گرده گل یکی از مهمترین مواد تغذیه ای در کندو است که کاربرد فراوانی در تغذیه زنبور عسل دارد. این ماده که در واقع برای باروری گل های ماده از بساک گل نر جدا می شود، در قسمتی از بدن زنبور فشرده شده و به عنوان ماده ای مغذی در کندو ذخیره می شود.
ادامه مطلب