تقویت قوای جنسی

Rss
درست است که روابط عاطفی در پیوند زناشویی بسیار مهم است، اما روابط جنسی اهمیت بالایی دارد. اگر میزان اهمیت و حساسیت روابط جنسی بین زن و شوهر بیشتر از روابط عاطفی نباشد، قطعا کمتر هم نیست. طبق تحقیقات مختلف در جهان و در ایران، بسیاری از جدایی ها و مشکلاتی که در زندگی افراد وجود دارد، تنها و تنها به خاطر مشکلات جنسی ایجاد شده و راه حل آن نیز در اصلاح روند و میزان این روابط است.
ادامه مطلب