درمان رماتیسم

Rss
نظرات: 0
یکی از بیماری های التهابی مفاصل بیماری روماتیسم است. این بیماری باعث درگیر شدن استخوان ها و مفاصل و بافت هایی است که در کنار یکدیگر قرار دارند. درمان روماتیسم یکی از پیچیده ترین درمان ها است و هنوز طب نوین درمان مشخصی با عنوان درمان رماتیسم ارائه نداده است.
ادامه مطلب