ساخت شان توسط زنبور عسل

ساختمان شانه های زنبور عسل به وسیله بسیاری از فلاسفه و مهندسین مورد بررسی قرار گرفته و آنها قبول کرده اند که در اساس طرح ساختمان سلول ها تغییری نمی توان داد. زنبوران کارگر برای ساختن یک شانه تلاش و وقت قابل توجهی مصرف می کنند. از نظر بازدهی، زنبور عسل در این کار با حداقل موادی که بکار می برند، حداکثر بهره برداری را می کند. یک جهت بازدهی مطلوب این است که زنبوران از سلول ها هم برای پرورش نوزاد و هم برای ذخیره عسل و گرده استفاده می کنند. شش گوش بون سلول ها جهت دیگری از بازدهی مطلوب است که اگر سلول ها گرد ساخته می شد درست است که مواد اولیه کمتری مصرف می گردید. ولی در این حالت به اندازه سلول های شش گوش دیواره های مشترک وجود نداشت. انتخابی که باقی می ماند سلول ها چهار گوش است، اما محاسبات ریاضی نشان می دهد که سلول های شش گوش با دیواره های مشترک دارای استحکام بیشتر با حداقل مواد بکار رفته می باشند.


قاعده هر سلول از سه رمبوئید تشکیل یافته که در حقیقت یک هرم واژگون را تشکیل می دهند. هر یک از رمبوئیدها یک سوم کف سلول را در طرف مقابل تشکیل می دهند. شانه ها عمودی ساخته می شود و سلول ها به طور افقی، که نسبت به خط افقی از قاعده زاویه ای بین ۹ –  ۱۴ درجه تشکیل می دهند. در عین اینکه داشتن چنین شیبی به سمت داخل برای حفاظت نوزادان در داخل سلول منطقی به نظر می رسد، دیده شده که اگر قاب ها را معکوس قرار دهند نیز زنبوران از آنها استفاده می کنند.

دیواره قاعده یک سلول تازه ساز ۰.۰۸۸۹ میلی متر ضخامت دارد. ضخامت دیواره های جانبی ۶۳۵ درصد میلیمتر است. در اثر کاربرد مکرر سلول ها برای پرورش نوزادان، دیواره ها ضخیم و فضای داخل سلول ها کم می شود. وقتی که سلول ها خیلی کوچک بشوند، کارگران با خارج کردن جلدهای شفیرگی آن را گشاد می کنند، در این صورت دوام یک شانه نامحدود است مگر این که شکسته شود و یا صدمه ببیند.محصولات مرتبط با این مقاله

test

test

قیمت :10,000 ریال
عسل آفتاب گردان 500گرمی

عسل آفتاب گردان 500گرمی

قیمت :415,000 ریال
عسل آویشن 500گرمی

عسل آویشن 500گرمی

قیمت :640,000 ریال
عسل ارگانیک

عسل ارگانیک

قیمت :1,800,000 ریال
عسل انجیر 500گرمی

عسل انجیر 500گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل اکالیپتوس 500گرمی

عسل اکالیپتوس 500گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل بادام 500گرمی

عسل بادام 500گرمی

قیمت :415,000 ریال
عسل بره موم 250 گرمی

عسل بره موم 250 گرمی

قیمت :440,000 ریال
عسل بره موم 500 گرمی

عسل بره موم 500 گرمی

قیمت :825,000 ریال
عسل بهار نارنج 500 گرمی

عسل بهار نارنج 500 گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل جاشیر 500گرمی

عسل جاشیر 500گرمی

قیمت :415,000 ریال
عسل جعفری 500 گرمی

عسل جعفری 500 گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل دیابتی 500گرمی

عسل دیابتی 500گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل رازیانه 500 گرمی

عسل رازیانه 500 گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل ریحان 500گرمی

عسل ریحان 500گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل زنیان 500 گرمی

عسل زنیان 500 گرمی

قیمت :415,000 ریال
عسل زولنگ 500گرمی

عسل زولنگ 500گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل سیاه دانه 500 گرمی

عسل سیاه دانه 500 گرمی

قیمت :535,000 ریال
عسل شبدر 500 گرمی

عسل شبدر 500 گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل شوید 500 گرمی

عسل شوید 500 گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل قنقال 500 گرمی

عسل قنقال 500 گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل مریم نخودی 500 گرمی

عسل مریم نخودی 500 گرمی

قیمت :415,000 ریال
عسل مریم گلی 500 گرمی

عسل مریم گلی 500 گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل مغز 450 گرمی

عسل مغز 450 گرمی

قیمت :650,000 ریال
عسل نارگیل

عسل نارگیل

قیمت :180,000 ریال
عسل چند گیاه 300 گرمی

عسل چند گیاه 300 گرمی

قیمت :167,000 ریال
عسل چند گیاه 450 گرمی

عسل چند گیاه 450 گرمی

قیمت :260,000 ریال
عسل ژله رویال 250 گرمی

عسل ژله رویال 250 گرمی

قیمت :1,500,000 ریال
عسل کنار 500گرمی

عسل کنار 500گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل کَرِک 500گرمی

عسل کَرِک 500گرمی

قیمت :415,000 ریال
عسل گزانگبین 500گرمی

عسل گزانگبین 500گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل گشنیز 500 گرمی

عسل گشنیز 500 گرمی

قیمت :500,000 ریال
عسل یونجه 500گرمی

عسل یونجه 500گرمی

قیمت :500,000 ریال
پودر ژل رویال 15گرمی

پودر ژل رویال 15گرمی

قیمت :1,800,000 ریال
کرم ژله رویال

کرم ژله رویال

قیمت :200,000 ریال
کپسول بره موم

کپسول بره موم

قیمت :680,000 ریال
کپسول ژل رویال و جینسینگ

کپسول ژل رویال و جینسینگ

قیمت :1,900,000 ریال
گرده گل 100گرمی

گرده گل 100گرمی

قیمت :260,000 ریال

مقالات مرتبط

پرسش و پاسخ