آموزش زنبور داری

Rss
نظرات: 0
وجود عسل در این موقع بسیار اهمیت دارد. مصرف عسل در آخر پاییز و اول زمستان متوسط است زیرا در این موقع زنبور عسل در حالت استراحت زمستانه به سر می برد و چون نوزادی پرورش نمی دهند درجه حرارت در خوشه نسبتا پایین است، ولی با شروع پرورش نوزاد، مصرف عسل هم به دلیل افزودن درجه حرارت و هم به دلیل تغذیه نوزادان به شدت افزایش می یابد.
ادامه مطلب
نظرات: 0
تغذیه زنبور عسل در فصل سرد سال و به ویژه در اواخر زمستان و اوایل فصل بهار بسیار اهمیت دارد. وظیفه زنبوردار است در این موقع که میزان مواد خوراکی درون کندو رو به کاهش می رود ، احتیاجات تغذیه زنبورهای کلنی خود را تامین کند تا از خسارات احتمالی جلوگیری نماید.
ادامه مطلب
نظرات: 0
تنغذیه زنبور عسل بایدبه گونه ای باشد که در اواخر زمستان و اوایل بهار برای تامین مواد موردنیاز بدن خود دچار مشکل نشود. از این رو زنبوردار باید با اطلاعات دقیق در مورد نیاز ها و احتیجات غذایی زنبور عسل ، در راستای تامین تغذیه مورد نیاز زنبور قدم بردارد.
ادامه مطلب
نظرات: 0
زمستان گذرانی یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی در زنبورداری است. اما یکی از مهمترین وظایف زنبور دار پس از گذشت فصل زمستان ، بازرسی از کندو می باشد. مهمترین مسئله ای که باید بعد از زمستان گذرانی کندو های زنبور عسل در نظر گرفت، بررسی ذخیره غذایی آنهاست که این کار از اواسط بهمن ماه به بعد شروع می شود.
ادامه مطلب
نظرات: 0
در اواخر زمستان کلنی ها برای تغذیه و رشد نوزادان به گرده و برای  تحریک ملکه برای افزایش تخمگذاری به شهد تحریکی احتیاج دارند. با توجه به اینکه طی این دوره گرده و شهد در طبیعت نیست باید کلنی ها را به طور موقت با مکمل گرده یا جانشین گرده و خمیر شیرین به صورت زیر تغذیه نمود.
ادامه مطلب
نظرات: 0
پرورش زنیور عسل یکی از مهمترین وظایف زنبوردار است و باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. این روش برای هر دو سیستم بدون ملکه و با ملکه مناسب است. در این روش در ابتدا سلول ملکه در یک وضعیت بی ملکه ای برای افزایش درصد پذیرش قرار گرفته و سپس در وضعیت حضور ملکه برای افزایش کیفیت، به رشد خود ادامه می دهد.
ادامه مطلب
نظرات: 0
یکی از مهمترین جنبه های زنبورداری تولید مثل و بارور کردن ملکه است. در صورتی که ملکه بتواند بخوبی بارور شود و به طور مناسبی تخم ریزی کند ، تمامی فعالیت های کلنی بر روی نظم قرار خواهد گرفت و همین موضوع می تواند کمک شایانی به سود آوری و ارزش آفرینی کندو برای زنبوردار کند.
ادامه مطلب
نظرات: 1
کندوی پدری به کندوهایی اطلاق می شود که به منظور تولید زنبور نر احداث می شوند. این عمل به این علت صورت می گیرد تا با تمرکز بر روی زنبور نر ، کیفیت اسپرم آن را بالاتر رفته و میزان تخمریزی و همچنین کیفیت تخم های ملکه بیشتر شود.
ادامه مطلب
فروشگاه شهدینه گلها