درمان آلزایمر

Rss
نظرات: 0
آلزایمر یکی از انواع بیماری هایی است که عموما در سن میانسالی و حتی کهنسالی به سراغ افراد می آید. محققان تا کنون نتوانسته اند دلیل قاطعی برای بروز آلزایمر بیابند اما آنچه که از تحقیقات بیرون آمده است ، بعضی از عوامل است که احتمال بروز آلزایمر را افزایش خواهد داد.
ادامه مطلب
نظرات: 0
آلزایمر یکی از امراض رو به گسترش در جهان است که هنوز علت دقیق آن مشخص نیست . همچنین درمان قطعی برای این بیماری در علم جدید پزشکی وجود ندارد ، هرچند طب پیشرفته سنتی با استفاده از مواد طبیعی قادر است اثرات این بیماری را به شدت کنترل و حتی در درمان یا حداقل بهبود آن گام بردارد. علت و درمان این بیماری هرچه که باشد ، یکی از بزرگترین مشکلات در این نوع بیماری ، فراموش شدن خاطرات توسط سالمند است. از بین رفتن این خاطرات می تواند اثرات سوء زیادی برای روحیات آن فرد داشته باشد.
ادامه مطلب
نظرات: 0
علائم این بیماری با از دست دادن قدرت حفظ اطلاعات بخصوص حافظه موقت در دوران پیری آغاز شده و به تدریج با از دست دادن قدرت تشخیص زمان، افسردگی، از دست دادن قدرت تکلم، گوشه گیری و سرانجام مرگ در اثر ناراحتی‌های تنفسی به پایان می‌رسد. مرگ پس از ۵ تا ۱۰ سال از بروز علائم اتفاق می‌افتد، اما بیماری حدود ۲۰ سال قبل از ظهور علائم آغاز شده است.
ادامه مطلب