پکیج ها
ورود
برگزیده ها راهنمای خرید

عسل ژل رویال

250,000 تومان

کپسول بره موم

110,000 تومان

عسل آویشن

245,000 تومان

عسل مریم گلی

195,000 تومان

عسل کنار

195,000 تومان

عسل چند گیاه

145,000 تومان

گرده گل

35,000 تومان

عسل انجیر

125,000 تومان

موم گرانول

40,000 تومان
30%

صابون بره موم

10,000 تومان
7,000 تومان
30%

صابون عسل و گرده گل

10,000 تومان
7,000 تومان
30%

صابون شیر و عسل

10,000 تومان
7,000 تومان

پودر ژل رویال

225,000 تومان

عسل جعفری

195,000 تومان

عسل گشنیز

195,000 تومان

عسل قنقال

195,000 تومان

عسل گزانگبین

195,000 تومان

عسل دیابتی

195,000 تومان

عسل بادام

195,000 تومان

عسل یونجه

195,000 تومان

عسل سیاهدانه

142,000 تومان

عسل شوید

195,000 تومان

عسل شبدر

142,000 تومان

عسل رازیانه

142,000 تومان

عسل جاشیر

142,000 تومان

عسل زولنگ

142,000 تومان

عسل زنیان

142,000 تومان
10%

عسل مخصوص

250,000 تومان
225,000 تومان

عسل اقاقیا

195,000 تومان

عسل سماق

195,000 تومان