پکیج ها
ورود
برگزیده ها راهنمای خرید

عسل ژل رویال

385,000 تومان

کپسول بره موم

275,000 تومان
10%

عسل آویشن

540,000 تومان
486,000 تومان

عسل مریم گلی

420,000 تومان

عسل کنار

480,000 تومان
10%

عسل چند گیاه

320,000 تومان
288,000 تومان

گرده گل

70,000 تومان
40%

عسل مغز گردو

250,000 تومان
150,000 تومان

موم گرانول

40,000 تومان

پودر ژل رویال

260,000 تومان

قرص بره موم

255,000 تومان

عسل جعفری

420,000 تومان

عسل گشنیز

420,000 تومان
35%

عسل قنقال

420,000 تومان
273,000 تومان

عسل گزانگبین

420,000 تومان
10%

عسل دیابتی

420,000 تومان
378,000 تومان

عسل بادام

420,000 تومان
30%

عسل یونجه (به صورت کریستالیزه)

420,000 تومان
294,000 تومان

عسل سیاهدانه

420,000 تومان

عسل شبدر

300,000 تومان

عسل رازیانه

420,000 تومان

عسل جاشیر

300,000 تومان

عسل زولنگ

420,000 تومان

عسل زنیان

300,000 تومان

عسل مخصوص

600,000 تومان

عسل اقاقیا

420,000 تومان

عسل سماق

420,000 تومان