پکیج ها
ورود
برگزیده ها راهنمای خرید

عسل طبیعی

عسل آویشن

540,000 تومان

عسل مریم گلی

420,000 تومان

عسل کنار

480,000 تومان

عسل چند گیاه

320,000 تومان

عسل جعفری

420,000 تومان

عسل گشنیز

420,000 تومان
17%

عسل قنقال

420,000 تومان
350,000 تومان

عسل گزانگبین

420,000 تومان

عسل دیابتی

420,000 تومان

عسل بادام

420,000 تومان

عسل سیاهدانه

420,000 تومان
17%

عسل شوید (به صورت کریستالیزه)

420,000 تومان
350,000 تومان

عسل شبدر

300,000 تومان
17%

عسل رازیانه

420,000 تومان
350,000 تومان

عسل جاشیر

300,000 تومان
17%

عسل آفتاب گردان

420,000 تومان
350,000 تومان

عسل زولنگ

420,000 تومان

عسل زنیان

300,000 تومان

عسل مخصوص

600,000 تومان
17%

عسل اقاقیا

420,000 تومان
350,000 تومان

عسل سماق

420,000 تومان
8%

پک کپسول بره موم 2 تایی

510,000 تومان
469,000 تومان
8%

پک عسل بره موم 2 تایی

360,000 تومان
331,000 تومان
10%

پک عسل مخصوص و کپسول بره موم

855,000 تومان
769,000 تومان
15%

پک عسل آویشن و عسل کنار

530,000 تومان
450,000 تومان
18%

پک عسل شوید و عسل قنقال

440,000 تومان
360,000 تومان
20%

پک عسل گردو 2 تایی

500,000 تومان
400,000 تومان
20%

پک عسل شوید و عسل یونجه

440,000 تومان
352,000 تومان
12%

پک کپسول بره موم 5 تایی

1,275,000 تومان
1,122,000 تومان
8%

پک کپسول و عسل بره موم

435,000 تومان
400,000 تومان
10%

پک کپسول ژل رویال جینسینگ 2 تایی

960,000 تومان
864,000 تومان