پکیج ها
ورود
برگزیده ها راهنمای خرید

عسل طبیعی

عسل آویشن

390,000 تومان

عسل مریم گلی

300,000 تومان

عسل کنار

330,000 تومان

عسل چند گیاه

220,000 تومان
10%

عسل جعفری

300,000 تومان
270,000 تومان

عسل گشنیز

300,000 تومان
10%

عسل قنقال

300,000 تومان
270,000 تومان

عسل گزانگبین

300,000 تومان

عسل دیابتی

300,000 تومان

عسل بادام

300,000 تومان

عسل یونجه

300,000 تومان

عسل سیاهدانه

300,000 تومان
10%

عسل شوید

300,000 تومان
270,000 تومان

عسل شبدر

300,000 تومان

عسل رازیانه

300,000 تومان

عسل جاشیر

300,000 تومان
10%

عسل آفتاب گردان

300,000 تومان
270,000 تومان

عسل زولنگ

300,000 تومان

عسل زنیان

300,000 تومان

عسل مخصوص

430,000 تومان

عسل اقاقیا

300,000 تومان

عسل سماق

300,000 تومان