پکیج ها
ورود
برگزیده ها راهنمای خرید

عسل طبیعی

عسل آویشن

245,000 تومان

عسل مریم گلی

195,000 تومان

عسل کنار

195,000 تومان

عسل چند گیاه

145,000 تومان

عسل جعفری

195,000 تومان

عسل گشنیز

195,000 تومان

عسل قنقال

195,000 تومان

عسل گزانگبین

195,000 تومان

عسل دیابتی

195,000 تومان

عسل بادام

195,000 تومان

عسل یونجه

195,000 تومان

عسل سیاهدانه

142,000 تومان

عسل شوید

195,000 تومان

عسل شبدر

142,000 تومان

عسل رازیانه

142,000 تومان

عسل جاشیر

142,000 تومان

عسل زولنگ

142,000 تومان

عسل زنیان

142,000 تومان
20%

عسل مخصوص

250,000 تومان
200,000 تومان