پکیج ها
ورود
برگزیده ها راهنمای خرید

شرکت شهدینه گلها

عسل ژل رویال

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کپسول بره موم

۹۵,۰۰۰ تومان

عسل بهار نارنج

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل آویشن

۱۶۵,۰۰۰ تومان

عسل مریم گلی

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل کنار

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل چند گیاه

۸۵,۰۰۰ تومان
۱۰%

گرده گل

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۵%

عسل مغز 450 گرمی

۱۰۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان

عسل انجیر

۸۰,۰۰۰ تومان

موم گرانول

۴۰,۰۰۰ تومان

صابون ژل رویال

۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب طب سنتی عسل

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب زنبور عسل

۳۰,۰۰۰ تومان

پودر ژل رویال

۲۲۵,۰۰۰ تومان

عسل بره موم 500 گرمی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

عسل جعفری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

عسل گشنیز

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل قنقال

۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۱%

عسل گزانگبین

۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۲۷,۰۰۰ تومان

عسل دیابتی

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل بادام

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل یونجه

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل سیاهدانه

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل شوید

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل شبدر

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل رازیانه

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل اکالیپتوس

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل جاشیر

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل آفتاب گردان

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل زولنگ

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل زنیان

۱۴۲,۰۰۰ تومان